چارت سازمانی صنایع غذایی اروم آدا - برای مشاهده زیرمجموعه ها روی آیکون آن کلیک کنید

مدیر امور مالی
داود قاسم نژاد
تلفن: 04433386880
آدرس:
ایمیل:
اطلاعات بیشتر :

فکس

04432365552