چارت سازمانی صنایع غذایی اروم آدا - برای مشاهده زیرمجموعه ها روی آیکون آن کلیک کنید

نائب رئیس هیئت مدیره
خانم مهندس پگاه انتظار
تلفن: 04433386881
آدرس: شرکت اروم آدا
ایمیل: info@urumada.com
اطلاعات بیشتر :