چارت سازمانی صنایع غذایی اروم آدا - برای مشاهده زیرمجموعه ها روی آیکون آن کلیک کنید

رئیس هیئت مدیره
خانم دکتر الناز انتظار
تلفن: 04433386881
آدرس:
ایمیل: info@urumada.com
اطلاعات بیشتر :