چارت سازمانی صنایع غذایی اروم آدا - برای مشاهده زیرمجموعه ها روی آیکون آن کلیک کنید

مدیر عامل لطفا کلیک کنید
حسن انتظار
تلفن:
آدرس:
ایمیل: entezar@urumada.com
اطلاعات بیشتر :