چارت سازمانی صنایع غذایی اروم آدا - برای مشاهده زیرمجموعه ها روی آیکون آن کلیک کنید

مدیر برنامه ریزی
مهندس سعید رضاپرست
تلفن: 33386881
آدرس: اروم آدا
ایمیل: planning@urumada.com
اطلاعات بیشتر :