چارت سازمانی صنایع غذایی اروم آدا - برای مشاهده زیرمجموعه ها روی آیکون آن کلیک کنید

مدیر ارشد بازرگانی
دكتر الناز انتظار
تلفن:
آدرس:
ایمیل: e.entezar@urumada.com
اطلاعات بیشتر :