تصاویر مدیریت عامل شرکت اروم آدا در سفر به کشور جمهوری آذربایجان و جمهوری خود مختار نخجوان و ملاقات با رئیس جمهوری محترم کشور آذربایجان و کارخانجات صنایع غذایی آذربایجان.

گالری تصاویر: نمايي از باغ عروس اروم آدا ( استفاده برای عموم آزاد و رایگان میباشد)

گالری تصاویر:گروه کوهنوردی اروم آدا به سرپرستی آقای بختیار سعادت ارتفاعات زیبای بزسینا(بوزلوسینه) در نزدیکی ارومیه را درنوردیدند


primewire